Ervaren communicatieprofessional

Op basis van ruim twintig jaar ervaring help ik u aan een heldere boodschap.

Annelies Hermans die naar een collega kijkt

Mijn ervaring

Sinds mei 2006 tot april 2021 heb ik in verschillende communicatiefuncties bij het Rijk in Den Haag gewerkt. Eerst als publieksvoorlichter bij Directie Communicatie van het voormalig ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en vanaf 2009 tot 2010 als webredacteur bij hetzelfde ministerie.


Na een half jaar als webredacteur bij het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te hebben gewerkt, ben ik in 2011 overgestapt naar de Directie Personeel en Organisatie van het ministerie Justitie en Veiligheid. Daar heb ik tot april 2020 als communicatieadviseur en webredacteur gewerkt.


Vanaf april 2020 tot april 2021 heb ik (twee dagen per week) als webredacteur gewerkt bij de Directie Communicatie van JenV. Ik heb teksten geschreven en geredigeerd voor het intranet Rijksportaal en het platform JenV Connect. Daarnaast heb ik interviews gemaakt voor het externe digitale JenV Magazine.Eind 2021 hielp ik bij JenV vijf weken mee met de migratie van het intranet naar Bloomreach. In januari en februari 2022 was ik als medewerker interne communicatie werkzaam bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. En van augustus tot december 2022 als webredacteur bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen in Utrecht.

Langer geleden

In 1981 ben ik geslaagd voor het doctoraalexamen geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik het plezier in het schrijven ontdekt. Ik was onder andere twee jaar lang lid van de redactie van het blad ‘VROUWEN’.

Daarna ben ik werkzaam geweest bij diverse organisaties zoals het Chili Komitee Nederland (als coördinator en publiciteitsmedewerker), bij de gemeente Amsterdam (als wethoudersassistent) en bij een landelijk dagblad (De Waarheid) als redacteur buitenland. Ook heb ik enkele jaren als freelancejournalist gewerkt, onder andere voor de Delftsche Courant. Vanaf 1999 heb ik in ondersteunde functies bij het Rijk gewerkt. Van 2002 tot en met 2004 schreef ik daarbij artikelen over het milieubeleid voor het DGM Nieuws van VROM. 

Samenwerken?

Neem contact op! Vertel waar u naar op zoek bent en ik kom zo snel mogelijk bij u terug.